Våre grupper

Landevei barn og ungdom

Landeveissykling for barn i Asker

Et tilbud til barn og ungdom som har lyst til å sykle på landeveisracer.

Vi tilbyr faste treninger i sykkelsesongen fra midten av april til slutten av september og har treningsgrupper som passer for alle. Ettersom gruppen ferdes på bilveier er sikkerhet viktig. I den forbindelse må ryttere som ønsker å delta på treningene være fylt 10 år.

Vi ønsker å skape sykkelglede gjennom å tilby barn og ungdom gode sykkelopplevelser på landeveisracer sammen med sykkelvenner.

Treningstider

10-12 år: Tirsdag klokken 18:00. Oppmøtested er Føyka

13-16 år: Tirsdag og torsdag klokken 18:00. Oppmøtested er Føyka

Treningsgrupper

Gruppen er delt inn i Barn (10-12 år) og Ungdom (13-16 år). Ungdomsgruppen er delt i to grupper, én gruppe for aktive syklister som skal sykle sykkelritt og én gruppe for de som ønsker å ha sykling som treningsform. Hovedforskjellen på de to gruppene er intensiteten på treningene og at treningene er tilpasset rytternes rittplan.

I den yngste gruppen er fokuset på å utvikle basisferdigheter på sykkelen for å skape mestring og derigjennom sykkelglede. Mestring og sykkelglede er viktige elementer i ungdomsgruppen, men her må vi tilpasse treningstilbudet i litt større grad til rytternes behov og ønsker.

I utgangspunktet trener jenter og gutter sammen. Vi ønsker å tilby jentegrupper og jobber hardt med å rekruttere flere jenter til klubben.

Spond

Vi benytter Spond til å sende ut informasjon om treninger og annet. Nye medlemmer vil få invitasjon til Spond etter første trening.

Landeveissykling for barn i Asker

Oppmenn og trenere

I tillegg til trenerne som er listet opp under har vi også flere foreldre som stiller opp som trenere på treningene våre. Det er en veldig viktig og avgjørende ressurs for oss, som gjør at vi kan dele opp gruppene i passe størrelser.  

Øivind Flaterud

Oppmann landevei ungdom
E-post: oivindflaterud@hotmail.com Tlf: 482 98 755

Sykkelsport for alle

Asker CK er en klubb med stolte tradisjoner og mange gode sportslige resultater gjennom mer enn 40 år. Klubben vår skal bevege seg i takt med endringene i samfunnet og ha et sportslig miljø slik at vi lever opp til vår visjon om at sykkelsporten er for alle.