Våre grupper

Enduro

Et tilbud til barn og ungdom som har lyst til å sykle fort nedover på sti.

På endurogruppa er det mest fokus på nedoversykling. Vi har ukentlige treninger samtidig som barne- og ungdomsgruppa, og finner ofte litt mer krevende stier og mer tekniske elementer. 

Hvert år arrangerer vi tur til Hafjell Bike Park, for en helg med heisbasert sykling. Et par ganger i løpet av sesongen legger vi treningen til Drammen Bike Park. I 2023 var vi også en helg i Nesbyen.

De fleste i gruppa har fulldemper, og dette anbefales på disse treningene.

Oppmenn og trenere

Andreas Aalby

Oppmann enduro
E-post: medlem@ack.idrett.no

Sebastian Stavran

Trener Enduro
E-post: sebastianstavran@icloud.com

Sykkelsport for alle

Asker CK er en klubb med stolte tradisjoner og mange gode sportslige resultater gjennom mer enn 40 år. Klubben vår skal bevege seg i takt med endringene i samfunnet og ha et sportslig miljø slik at vi lever opp til vår visjon om at sykkelsporten er for alle.