Om klubben

Utleggsskjema

Utleggskjema for rittstøtte

Asker CK ønsker å kunne støtte klubbens medlemmer som vil profilere klubben i nasjonale og internasjonale mesterskap. Det er derfor mulig å søke styret om støtte til enkelt-tiltak som ikke allerede ligger i klubbens fastlagte budsjetter. Klubben vil ikke fullfinansiere deltakelsen, men bidra med støtte. Hver henvendelse vil bli vurdert individuelt.

Kriterier for rittstøtte

 • Rytter har betalt medlemsavgift, har gyldig lisens og ikke skylder klubben penger.
 • Rytter må stille til start i rittet for å kunne få dekket kostnadene. Ved sykdom skal det legges frem legeerklæring for å få dekket startkontingent. 
 • Rytter må stille i siste versjon av klubbens drakt.
 • Rytter / rytters foresatte, som mottar støtte, forplikter seg til å stille med dugnadshjelp i forbindelse med klubbens arrangementer. Hvis ikke faller retten til støtte bort.

Aldersbestemte ritt opp til M/K 15-16

 • Klubben dekker laveste startkontingent. Ved etter-anmelding må mellomlegg dekkes av den enkelte.
 • Reisekostnader dekkes ikke. Det forutsettes at foresatte til utøverne er behjelpelige med å organisere transport til ritt.

Ved deltagelse på Norgescup-/satsingsritt som innebærer ekstra høye reisekostnader (minimum 100km fra Asker) dekker klubben; 

 • Overnatting med maksimalt 500kr per natt per utøver.
 • Kilometersatsen for kjøregodtgjørelse er 0.5kr/km

Utleggsskjema med kopi av alle kvitteringer må godkjennes av gruppens oppmann før det leveres til kasserer/leder innen 1.oktober. Klubben dekker utgifter på inntil 5000kr pr rytter i aldersbestemte klasser opp til M/K15-16. 

Junior / Senior

 • Startkontingent dekkes i sin helhet for deltagelse i nasjonale (NM og Norgescup) og internasjonale mesterskap. Klubben dekker kun laveste startkontingent. Ved etter-anmelding må mellomlegg dekkes av den enkelte. 
 • Det forutsettes at foresatte til utøverne er behjelpelige med å organisere transport til ritt.
 • Rytter må søke om rittstøtte i forkant av rittet. Før utbetaling skjer skal kvitteringer for faktiske utgifter sendes kasserer/leder. 

Junior / Senior Elite

For ryttere som er del av et av våre elitelag gjelder egne regler.