Om klubben

Utleggsskjema

Utleggskjema for rittstøtte o.l.

Skjemaet brukes til å få refusjon av utlegg fra klubben. Skjemaet skal sendes til oppmann for aktuell gruppe (barn/junior, senior landevei, terreng). Kontaktinformasjon til oppmenn for hver gruppe finnes under Om Klubben –> Organisasjon.

For Elite så skal det godkjennes av leder for elite-gruppen (landevei/terreng). Hvis det ikke sorterer under noen av disse, så godkjennes det av klubbens leder.

Generelle regler for rittstøtte:

  • Det gis kun støtte til aktive ritt.
  • Utlegg for overnatting og transport dekkes kun dersom det er minst 100km fra hjemsted.
    • For overnatting dekkes det maksimalt 500 kr per natt per utøver.
    • Kilometersatsen for kjøregodtgjørelse er 0,50 kr/km
  • Alle kvitteringer må ligge vedlagt.