Om klubben

Varsling

Varsling i Asker Cykleklubb

Asker Cykleklubb skal være en klubb preget av åpenhet og hvor kritikkverdige forhold tas opp, diskuteres og løses.

Vi ønsker at du sier fra om uetisk atferd som er i strid med vår visjon; «Sykkelsport for alle», ting som svekker klubbens/idrettens omdømme og/eller øvrige kritikkverdige forhold, eller våre verdier: fellesskap, helse, ærlighet og trygghet. Våre medlemmer skal ha ”mot til å leve, mot til å bry seg, og mot til å si nei”.

Varslingsrutinene gjelder både klubbens medlemmer, foreldre, trenere og ansatte (om det skulle være ansatte i klubben). Varslingsrutinen gjelder også for eksterne varslere, dvs. personer utenfor ACK som ønsker å melde om kritikkverdige hendelser/observasjoner tilknyttet klubben vår.