Om klubben

Organisasjon

Nøkkelpersoner i Asker CK

Under følger oversikt over styret i Asker CK, alle våre oppmenn for de ulike treningsgruppene og valgkomiteen.

Styret:

Bjørn Solheim

Styreleder
E-post: leder@ack.idrett.no

Ninni Bjerkøy

Nestleder
E-post:

Ole Jørgen Rød

Styrelemedlem, Økonomiansavrlig
E-post: okonomi@ack.idrett.no

Finn Vegard Nordhagen

Styremedlem, Sportslig ansvarlig
E-post: -

Ragnhild Krøglid

Styremedlem
E-post:

Andreas Aalby

Styremedlem, Medlemsansvarlig
E-post: medlem@ack.idrett.no

Truls Veslum

Styrelemedlem,
E-post: -

Oppmenn:

Svein Aalrust

Terreng barn og Ungdom
E-post: saalrust@online.no

Kristian Gullhav

Landevei Ungdom
E-post: kgu@computerservice.no

Jon Braathen

Landevei Master
E-post: jon.braathen@ericsson.com

Knut Aanonsen

Landevei Tur 1
E-post: -

Knut Friedrich

Landei Tur 2
E-post: -

Truls Veslum

Sykkelkross
E-post: truls.veslum@gmail.com

Trond Hansen

Utfor
E-post: -

Andreas Aalby

Enduro
E-post: andreas@aalby.no

Stig Fjærli

Bane
E-post: fjerli@outlook.com

John Robin Nilsen

Herrer Elite landevei
E-post: johnrobinnilsen@yahoo.com

Stig Fjærli

Junior Elite landevei
E-post: fjerli@outlook.com

Annik Bjørndal

Kvinner Elite landevei
E-post: annik@lynski.no

Anders Bern Hoft

Kvinner Elite landevei
E-post: post@dukesport.no

Valgkomite:

Stig Fjærli

Valgkomite
E-post: fjerli@outlook.com

Lise Velund

Valgkomite
E-post:

Kristian Gullhav

Valgkomite
E-post: kgu@computerservice.no