Om klubben

Organisasjon

Hvordan klubben er strukturert

Under følger oversikt over styret i Asker CK, alle våre oppmenn for de ulike treningsgruppene og valgkomiteen.

Treningsgrupper og sportslig utvalg

Klubben er organisert i treningsgrupper hvor en gruppeleder sørger for den nødvendige struktur, planer og organisering av treninger, turer og ritt i tett samarbeid med sportslig leder i styret og treningsgruppens trenere. Grenene terreng og landevei har flere treningsgrupper og man har derfor valgt å lage et sportslig utvalg for hver av grenene. Leder av sportslig utvalg vil rapportere til sportslig leder i klubben, mens lederne for treningsgruppene vil rapportere til leder av sportslig utvalg.

Utvalgene for landevei og terreng er organisert med følgende undergrupper/ treningsgrupper:

Sportslig utvalg for Landvei i Asker CK
Sportslig utvalg for Terreng i Asker CK

Styret:

Ninni Bjerkøy

Styreleder
E-post: leder@ack.idrett.no

Rune Østvold

Styrelemedlem, Økonomiansavrlig
E-post: okonomi@ack.idrett.no

Andreas Aalby

Styremedlem, Sportslig leder
E-post: medlem@ack.idrett.no

Kristin Finnerud Olsen

Styremedlem

Trond Svendsen

Styremedlem, Ritt/arrangementsansvarlig
E-post: trooond@gmail.com

Sven Tveit

Varamedlem
E-post: tveit.sven@gmail.com

Ledere for sportslig utvalg

Kai Bjørnstad

Leder Sportlig Utvalg Terreng
E-post: kai.bjornstad@gmail.com

Bjørn Bjune

Leder Sportlig Utvalg Landevei
E-post: bjune1@gmail.com

Oppmenn:

Svein Aalrust

Terreng barn og Ungdom
E-post: saalrust@online.no

Øivind Flaterud

Landevei Ungdom
E-post: oivindflaterud@hotmail.com

Hans Erik Standal

Landevei Master/tur
E-post: hans-erik.standal@electrolux.com

Erik Berg-Jacobsen

Herrer Elite landevei
E-post: erik@berg-jacobsen.no

Kristian Gullhav

U23 Elite landevei
E-post: kgu@computerservice.no

Sven Tveit

Junior Elite landevei
E-post: tveit.sven@gmail.com

Truls Veslum

Sykkelkross
E-post: truls.veslum@gmail.com

Andreas Aalby

Enduro
E-post: andreas@aalby.no

Trond Hansen

Utfor
E-post: -

Henrik Aalrust

Landevei damer
E-post: henrikaal@gmail.com

Bane
Ikke besatt

Kontrollutvalg

Anne-Lise Katle

Leder Kontrollutvalg

Magnus Emil Furnes

Medlem Kontrollutvalg

Åge Staff

Vara/Medlem Kontrollutvalg

Valgkomite:

Peter Christiansen

Leder av valgkomite
E-post: peterchristiansen@outlook.com

Ingrid Blichfeldt

Medlem valgkomite

Kristian Gullhav

Varamedlem valgkomite