Om klubben

Treningsavgift

Treningsavgift for fellestreninger

Treningsavgift 2021:

For rekrutt 7-9 år er treningsavgiften kr 950.-

For barn/ungdom 10-16 år er treningsavgiften kr 1350.-

Treningsavgiften dekker deltakelse på felles treninger i regi av Asker CK i hele sesongen 2021. Dette inkluderer landevei og terreng treninger, og treninger som arrangeres gjennom vinteren.