Om klubben

Treningsavgift

Treningsavgift for fellestreninger

Treningsavgift 2023:

For rekrutt 7-9 år er treningsavgiften kr 950.-

For barn/ungdom 10-16 år er treningsavgiften kr 1500.-

For deltakelse på Zwift-treninger: 500.-

Treningsavgiften dekker deltakelse på felles treninger i regi av Asker CK i hele sesongen 2023.