Om klubben

Dugnad

Bli med på dugnad for Asker CK

Det å være medlem i en idrettsklubb gir både rettigheter og plikter. For at vi skal klare å opprettholde et godt aktivitetsnivå i Asker CK er vi helt avhengig av at alle stiller opp på minimum én dugnad gjennom året.

Noen av rittene vi arrangerer er Askerrunden, NC i CX på Føyka, Kalas Cup og Klubbmesterskap. I tillegg skal vi utbedre sykkelparken i Heggedal. 

Vi minner for ordens skyld om § 4 i vedtektene våre:

  • §4 DUGNADER
    For alle medlemmer; voksen/junior/barn:
  • a. Medlem eller foresatte må påregne å stille på et bestemt antall dugnader/rittarrangementer i året der det ikke melder seg nok frivillige, avhengig av klubbens behov.
  • b. Medlemmet må skaffe stedfortreder hvis han/hun ikke kan stille opp selv.
  • c. Kravet om dugnadsinnsats kunngjøres ved utsendelse av medlemskontingenten. Ved å betale kontingenten aksepterer medlemmet å stille på dugnad.

Vel møtt til dugnad!

Det er mer moro enn du tror og du treffer mange hyggelige mennesker!