Om styret

Informasjon om styret

Om styret i Asker CK

Styret skal planlegge og ivareta klubbens totale drift, herunder mål – og strategiarbeid, budsjett og regnskap, samt oppgaver beskrevet i NIFs lover og lovnorm for idrettslag.

Styret har videre ansvar for:

  • At det finnes retningslinjer for aktiviteten i k lubben
  • Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter
  • Disponere lagets inntekter og fordele disse etter plan og godkjent budsjett • Oppnevne komiteer, utvalg og prosjekter etter behov, og utarbeide instruks for disse
  • Oppnevne representanter til ulike fora hvor klubben skal være representert

Styret for 2023

Ninni Bjerkøy

Styreleder
E-post: leder@ack.idrett.no

Rune Østvold

Styrelemedlem, Økonomiansavrlig
E-post: okonomi@ack.idrett.no

Andreas Aalby

Styremedlem, Sportslig leder
E-post: medlem@ack.idrett.no

Trond Svendsen

Styremedlem, Ritt/arrangementsansvarlig
E-post: trooond@gmail.com

Kristin Finnerud Olsen

Styremedlem

Sven Tveit

Varamedlem
E-post: tveit.sven@gmail.com

Organinsasjonsplan og vedtekter: