Nyheter

Innkalling til årsmøte 2024

Det kalles herved inn til årsmøte i Asker Cykleklubb. Årsmøtet avholdes fysisk mandag 11.mars
2024 kl. 18.00-19.30 i sykkelstua i Velodromen
.

Påmelding
Styret i Asker Cykleklubb oppfordrer medlemmer til å melde seg på innen utgang av fredag 8.mars
2024, for å hjelpe styret med å få en oversikt over antall deltakere. Påmelding sendes til
ack@ack.idrett.no

Forslag
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
Forslag sendes per epost til styret, ack@ack.idrett.no innen mandag 26. februar 2024.
Saksliste

  1. Velkommen
  2. Godkjenne de stemmeberettigede
  3. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden
  4. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Behandle årsberetning og organisasjonsplan
  6. Behandle regnskap i revidert stand
  7. Behandle forslag og innkomne saker
  8. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2024
  9. Vedta budsjett for 2024
  10. Valg

Fullstendig saksliste, med alle saksdokumenter, vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på
klubbens hjemmeside senest 1- en uke før årsmøtet.


Alle medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett,
valgbarhet, forslagsrett, se klubbens lov som er tilgjengelig på klubbens hjemmeside.

Dokumenter til Årsmøte:


Velkommen til årsmøte!