Nyheter

Innkalling til årsmøte 2022

Til medlemmene i Asker Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Asker Cykleklubb. 

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes ved bruk av Teams.  Årsmøtet avholdes onsdag 16. februar 2022 kl. 1800-1930 på Teams. Lenke til møtet er i vedlagt innkallelse.

Alle som ønsker å delta, bes om å registrere seg pr. e-post til styreleder Bjørn Solheim  (ack@ack.idrett.no) innen 2. februar 2022. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.  Eventuelle forslag sendes til styreleder Bjørn Solheim (ack@ack.idrett.no) innen 2. februar 2022. 

Saksliste 

1. Velkommen 

2. Godkjenne de stemmeberettigede 

3. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden 

4. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen 5. Behandle årsberetning og organisasjonsplan 

6. Behandle regnskap i revidert stand 

7. Behandle forslag og innkomne saker 

8. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2022 

9. Vedta budsjett for 2022 

10. Valg 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på klubbens  hjemmeside senest 1- en uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Asker Cykleklubb i minst én  måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle  medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett,  valgbarhet, forslagsrett, se klubbens lov som er tilgjengelig på klubbens hjemmeside.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Asker Cykleklubb

Årsmøtedokumenter: