Nyheter

Innkalling til årsmøte 2021 (oppdatert med alle dokumenter)

Til medlemmene i Asker Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Asker Cykleklubb.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til innen utgangen av 15 juni, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Årsmøtet avholdes onsdag 5. mai 2021 kl 19.00-2100 på Teams.

Alle som ønsker å delta, bes om å registrere seg pr epost styreleder Bjørn Solheim (ack@ack.idrett.no) innen 21. april.

Forslag som et medlem ønsker blir behandlet på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Eventuelle forslag sendes til styreleder Bjørn Solheim (ack@ack.idrett.no) innen 21. april.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på klubbens hjemmeside senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Asker Cykleklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett, se klubbens lov som er tilgjengelig på klubbens hjemmeside.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Asker Cykleklubb

Årsmøtedokumenter:

Valgkomiteens innstilling: